Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Egzamin maturalny

SESJA EGZAMINACYJNA 2023

 


SESJA EGZAMINACYJNA 2022

 


SESJA EGZAMINACYJNA 2021


SESJA EGZAMINACYJNA 2020

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego  po wszystkich sesjach w 2020 roku:

Zdawalność egzaminu maturalnego w powiatach po wszystkich sesjach 2020 roku

Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach po wszystkich sesjach w 2020 roku

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w sesji głównej 2020 roku:

Sprawozdania przedmiotowe z egzaminu maturalnego w 2020 roku 

Sprawozdania zbiorcze wyników egzaminów maturalnych w 2020 r.

Pobieranie sprawozdań dla poszczególnych powiatów

 

Skale centylowe wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sesji głównej 2020 roku

Zdawalność egzaminu maturalnego w powiatach w sesji głównej 2020 roku

Średnie wyniki szkół z przedmiotów obowiązkowych zdawanych w sesji głównej 2020 roku

Średnie wyniki szkół z przedmiotów dodatkowych zdawanych w sesji głównej 2020 roku


SESJA EGZAMINACYJNA 2019

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego po wszystkich sesjach w 2019 roku:

Zdawalność egzaminu maturalnego w powiatach po wszystkich sesjach 2019 roku

Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach po wszystkich sesjach w 2019 roku:

Sprawozdania przedmiotowe z egzaminu maturalnego w 2019 roku

Sprawozdania zbiorcze wyników egzaminów maturalnych w 2019 r.
Pobieranie sprawozdań dla poszczególnych powiatów

 

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2019 roku:

Skale centylowe wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r.
Zdawalność egzaminu maturalnego w powiatach w maju 2019 roku
Średnie wyniki w powiatach z przedmiotów obowiązkowych pisanych w maju 2019 roku we wszystkich typach szkół
Średnie wyniki w powiatach z przedmiotów obowiązkowych pisanych w maju 2019 roku w liceach ogólnokształcących
Średnie wyniki w powiatach z przedmiotów obowiązkowych pisanych w maju 2019 roku w technikach
Średnie wyniki w powiatach z przedmiotów dodatkowych pisanych w maju 2019 roku we wszystkich typach szkół
Średnie wyniki w powiatach z przedmiotów dodatkowych pisanych w maju 2019 roku w liceach ogólnokształcących
Średnie wyniki w powiatach z przedmiotów dodatkowych pisanych w maju 2019 roku w technikach

Średnie wyniki szkół z przedmiotów obowiązkowych zdawanych w maju 2019 roku

Średnie wyniki szkół z przedmiotów dodatkowych zdawanych w maju 2019 roku


SESJA EGZAMINACYJNA 2018

Jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych?

Indywidualne wyniki uczniów
Uczniowie mogą zobaczyć szczegółowe wyniki po wejściu do systemu OBIEG.

Po wejściu do systemu należy wybrać zakładkę "Uczeń", a następnie zalogować się wpisując numer PESEL jako login oraz hasło otrzymane w szkole. W przypadku zgubienia hasła należy zwrócić się do szkoły o nowe hasło.

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego po wszystkich sesjach w 2018 roku:

Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach po wszystkich sesjach w 2018 r.

Zdawalność egzaminu maturalnego w powiatach po wszystkich sesjach w 2018 roku

Sprawozdania przedmiotowe z egzaminu maturalnego w 2018 roku

Sprawozdania zbiorcze wyników egzaminów maturalnych w 2018 r. - pobieranie sprawozdań dla poszczególnych powiatów

 

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2018 roku:

Skale centylowe wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r.
Zdawalność egzaminu maturalnego w powiatach w maju 2018 roku
Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych w powiatach w maju 2018 roku dla wszystkich typów szkół
Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych w powiatach w maju 2018 roku w liceach ogólnokształcących
Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych w powiatach w maju 2018 roku w technikach
Średnie wyniki z przedmiotów dodatkowych w powiatach w maju 2018 roku dla wszystkich typów szkół
Średnie wyniki z przedmiotów dodatkowych w powiatach w maju 2018 roku w liceach ogólnokształcących
Średnie wyniki z przedmiotów dodatkowych w powiatach w maju 2018 roku w technikach

Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych w maju 2018 roku w liceach ogólnokształcących

Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych w maju 2018 roku w technikach

Średnie wyniki z przedmiotów dodatkowych w maju 2018 roku w liceach ogólnokształcących

Średnie wyniki z przedmiotów dodatkowych w maju 2018 roku w technikch

 


SESJA EGZAMINACYJNA 2017

 

  • Wersja do Wydruku