Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

WNIOSEK O OBSERWACJĘ PRZEBIEGU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2023 ROKU

Szanowni Państwo,

prosimy o składanie wniosków do 14 kwietnia 2023 r.

Każdy uprawniony może złozyć dowolną liczbę wniosków.

Przypominamy, że w  myśl rozporządzenia nauczyciele ze szkół podległych danemu organowi prowadzącemu, nie są jego przedstawicielami i nie mogą być delegowani do obserwacji. W związku z potrzebą zachowania obiektywizmu sytuacji egzaminacyjnej prosimy także,  aby nie delegować do szkół osób bezpośrednio związanych ze zdającymi np. krewnych.


ZALĄCZNIKI: