Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgłoszenie udziału w XXVII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej

 

ZDALNA I BEZPOŚREDNIA DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA

18-20 listopada 2021 r.

(To pytanie jest wymagane)
Imię
(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko
(To pytanie jest wymagane)
Tytuł lub stopień naukowy 
(To pytanie jest wymagane)
E-mail
Telefon kontaktowy
Instytucja delegująca
(To pytanie jest wymagane)
MIejscowość
(To pytanie jest wymagane)

Proszę o rachunek za opłatę konferencyjną  

PTDE nie jest płatnikiem VAT - w miejsce faktury VAT wystawia rachunek będący w pełni respektowanym dokumentem księgowym.   
Od 1 stycznia 2017 r. każdy rachunek dotyczący zakupów dokonywanych przez jednostki lub zakłady budżetowe gminy musi zawierać następujące dane: pełne dane identyfikacyjne gminy jako nabywcy, tj.: jej nazwę, jej adres i jej NIP dane identyfikacyjne jej jednostki organizacyjnej (np. szkoły,), tj.: nazwę odbiorcy towarów i usług i jego adres.
Nabywca rachunku: Imię i nazwisko lub nazwa instytucji
Ulica lub wieś, numer budynku i lokalu
Kod pocztowy i miejscowość
NIP nabywcy rachunku
Odbiorca rachunku: Imię i nazwisko lub nazwa instytucji
Ulica lub wieś, numer budynku i lokalu
Kod pocztowy i miejscowość
(To pytanie jest wymagane)
Zgłoszam przygotowanie wystąpienia konferencyjnego (do publikacji w materiałach konferencyjnych)
Temat wystąpienia
(To pytanie jest wymagane)
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej
(To pytanie jest wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej w celu zorganizowania i wzięcia udziału w konferencji online pt. „ZDALNA I BEZPOŚREDNIA DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA”, która odbędzie się w dniach 18-20 listopada 2021 r. 
(To pytanie jest wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej w celu zorganizowania kolejnych Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej.